V nadaljevanju boste našli nekaj kratkih nasvetov, ki vam bodo lahko v pomoč pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja. Cene zavarovanj se danes izjemno razlikujejo. Lahko tudi za več 100 EUR, že samo pri obveznem zavarovanju. Kaj šele, če zavarujete tudi kasko. Že dva zastopnika iste zavarovalnice ni nujno, da vam bosta ponudila enako ceno. Zato je pametno, da pred sklenitvijo vedno povprašate na različnih zavarovalnicah in pri različnih zastopnikih, kaj vam lahko ponudijo. 
Za ponudbo pokličite 080-22-32

Seveda je najpametneje, da sklenete zavarovanje pri tistem, ki mu zaupate. Tako boste mirno spali celo leto. Tudi, če zavarovanje ni bilo najcenejše. V primeru nesreče boste tudi vedeli koga poklicati.

OBVEZNO ZAVAROVANJE

Krije škodo, ki jo vi povzročite tretjim osebam, ko se zaletite v koga. Krije tudi poškodbe, ki so jih v takšnem primeru utrpeli potniki v vašem vozilu.

AO+ ZAVAROVANJE

Je zavarovaje voznika za primer telesnih poškodb. In sicer v primeru, ko je prišlo do nesreče po njegovi krivdi. Če je bil kriv nekdo drug, se zavarovalnina izplača iz police povzročitelja.

POMOČ NA CESTI

Skoraj vsaka zavarovalnica različno imenuje to zavarovanje. Bodite pozorni predvsem na jamstva, ki jih ponujajo. Kajti to zavarovanje lahko krije samo odvoz vozila v primeru prometne nesreče ali pa veliko več. In sicer odvoz vozila tudi v primeru okvare. Prevoz potnikov. Hotelsko nastanitev vseh potnikov, če ste v tujini…. Temu primerno so različne tudi cene. Te so od 5 EUR pa do več kot 1000 EUR za neomejena jamstva pri odvozu.

KASKO ZAVAROVANJE

Ker obstaja nešteto vrst kasko zavarovanj in njegovih izpeljank, morate biti tukaj še posebej pozorni. Nižja cena, ni nujno, da pomeni ugodnost. Kajti lahko pomeni samo zmanjšana jamstva. 
Kasko krije škodo na vašem vozilu, ki se poškoduje v prometni nesreči po vaši krivdi. Krije tudi škodo na vozilu v primeru naravnih nesreč (poplava, toča), krajo vozila ali delov vozila, objestna dejanja…. 
Ko na zavarovalnicah sprašujete za ceno tega zavarovanja, je nepisano pravilo, da boste prejeli ponudbo z 1% odbitno franšizo. Vključena bo tudi najmanj kraja vozila. Razen, če ne boste zahtevali drugače. 
Ta 1% franšiza je 1% od vrednosti cene novega vozila. To pa je cena, ki jo ima zavarovalnica v svojem katalogu. Vse zavarovalnice v Sloveniji uporabljajo enak katalog. Imenuje se Eurotax. Za vozilo, katerega nova cena znaša 15.000 EUR, je torej vsakokratna odbitna franšiza 150 EUR. 
Ta odbitna franšiza ponavadi velja le v primeru karambola. V ostalih primerih se ne upošteva. Seveda, če imate sklenjeno kvalitetno zavarovanje. 
K osnovnemu kasku, lahko namreč priključite še delni kasko oz. kombinacije, ki so navedene spodaj. Če boste želeli zavarovati kasko in samo eno od spodnjih kombinacij, je pametneje da vzamete paket vsega, ker boste tako prejeli dodatni popust. Cena pa ne bo bistveno višja. 

DELNE KOBINACIJE

Tudi pri delnih kombinacijah je tako, da lahko sklenete takšne, ki imajo franšizo in takšne ki jih nimajo. Seveda se to odločite sami glede na ceno. Večina polic je sklenjenih s kombinacijami, ki nimajo odbitnih franšiz. Ta zavarovanja so lahko samostojna ali pa priključena kasko ali obveznemu zavarovanju. Glavne delne kombinacije in njihove značilnosti so:

  • Kombinacija D (divjad) – Krije škodo, ki nastane na vozilu ob neposrednem dotiku divjadi ali druge živali.
  • Kombinacija H (parkirišče) – škoda ki nastane na parkirišču in jo je povzročilo drugego neznano motorno vozilo.
  • Kombinacija E (šipe (divjad)) – Krije škodo zaradi razbitja šip. Nekatere zavarovalnice pod to kombinacijo vključujejo tudi divjad. Seveda za višjo ceno.
  • Kombinacija J (šipe, žarometi ogledala) – Krije škodo zaradi razbitja teh. Nekatere zavarovalnice pod to kombinacijo zavarujejo samo žaromete in ogledala. V tem primeru potrebujete še kombinacijo E.


Obstajajo še druge delne kombinacije. Npr: najem vozila v primeru karambola in kombinacija, ki krije izgubo ključev in registerskih tablic.
Vsa ta zavarovanja so pokrita, ko sklenete paketno zavarovanje, ki vam ga ponudi vsak normalen zavarovalničar.

Za ponudbo pokličite 080-22-32